Domov Srednje šole v tujini Srednje šole v Kanadi

Šolanje v Kanadi

odličen izobraževalni sistem
multikulturna in varna država
uradno dvojezična država: angleščina in francoščina
PREDPRIJAVA NA ŠOLANJE V TUJINI
Poglej partnerske šole

Kanada

Kanada je preprosto čudovita!
Prostrana država s tisoči in tisoči temno zelenih jelk, najdaljšo morsko obalo na svetu, največjim otokom na jezeru, vznemirljivimi mesti kot sta Toronto in Vancouver, turkizno modrimi ledeniškimi jezeri in nedotaknjeno naravo ni le ena najvarnejših držav na svetu, ima namreč tudi odličen šolski sistem. V programu mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA (Programme for International Student Assessment) se kanadski dijaki v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti namreč uvrščajo v sam svetovni vrh.
Kje drugje boste srečali lose, občudovali kite, popili kavo Tima Hortonsa in se sladkali s slastnimi palačinkami z javorjevim sirupom ter spoznali kanadske policiste Mounties? 
In nenazadnje – spoznali boste poletni kanadski nacionalni šport Lacrosse in si ogledali vsaj eno tekmo hokeja na ledu NHL.

Šolski sistem
Predmetnik
Dolžina šolanja
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA - FAQ

V Kanadi se lahko šolanja udeležite tako na javnih kot na zasebnih šolah. Javne šole so organizirane v šolske okoliše, tako imenovane School Districts. Ker je upravljanje šolskega sistema v domeni posamezne kanadske province, se posledično šolski kurikulum od province do province lahko nekoliko razlikuje, visoka akademska raven izobraževanja v Kanadi pa je brez dvoma neodvisna od šolskega okoliša. Obvezno šolanje v Kanadi traja 12 let.
V večini provinc, razen v francosko govorečem Quebecu, je sistem tudi zelo podoben sosednjemu ameriškemu, zato so doseženi certifikati in spričevala medsebojno priznani, kar pomeni, da lahko po končani srednji šoli nadaljujete študij na univerzah v Kanadi ali ZDA.

Obvezno šolanje začnejo otroci s 6 leti, obvezno šolanje pa traja do 16. ali 18. leta, odvisno od province.  
- Elementary/Primary School traja 8 let, in sicer od 1. do 8. razreda, oziroma od Grade 1 – Grade 8   
- High School traja 4 leta, od 9. do 12. razreda, oziroma od Grade 9 – Grade 12

V manjšem številu provinc sta poimenovanje in sistem nekoliko drugačna. Dijaki obiskujejo 6 razredov Elementary School, 3 razrede Junior High /Middle School in 3 letnike High School.
V provinci Quebec se High school program (srednja šola) zaključi že po 11 letih šolanja, na stopnji Form V (ekvivalentno Grade 11). Dijaki, ki nameravajo študij nadaljevati izven Kanade ali izven province Quebec, v nadaljevanju obiskujejo t.i. Grade 12 Equivalent in zaključijo srednjo šolo s certifikatom, priznanim v ostalih kanadskih provincah in na univerzah izven Kanade. Dijaki, ki nameravajo študirati v provinci Quebec, pa nadaljujejo z 2-letnim programom CEGEP, kar je pogoj za vpis na univerze v Quebecu.
Univerzitetni študij se deli na dodiplomski in podiplomski (Master´s Degree, MBA in PhD oz. doktorat).

Šole v Kanadi imajo lahko celoletni ali semestrski učni program
Večina kanadskih javnih šol deluje po semestrskem ciklusu, pri katerem je šolsko leto razdeljeno na 2 semestra. Dijaki imajo vsak semester 4 do 5 predmetov, januarja in junija pa opravljajo izpite iz teh predmetov.
Pri celoletnem ciklusu, po katerem delujejo zasebne kanadske šole, srednje šole v Quebecu in nekaj javnih šol v ostalih kanadskih provincah, je šolsko leto razdeljeno na 3 terms (trimestre), dijaki pa imajo vseh 8 do 10 predmetov skozi vse šolsko leto in opravljajo zaključne izpite junija.    

Praviloma je v obeh primerih okoli 6 predmetov obveznih, ostale lahko dijaki glede na interese in sposobnosti izberejo sami.

Za pridobitev srednješolske diplome, High School Diploma (podobno naši maturi), morajo dijaki izpolniti določene pogoje. In sicer morajo zbrati določeno število kreditnih točk določenih predmetov v predpisanem trajanju (šolskih let ali semestrov), ki jih določi posamezna kanadska provinca. Le-ti praviloma vključujejo English, Maths, Science, Health & Physical education,  Social studies, Canadian  Geography & History, Arts, Career Studies in izbirne predmete (»Electives).

Izbirni predmeti običajno obsegajo približno polovico izobraževalnih vsebin za dijake, ki obiskujejo Grade 11. in  12. (letnik 11 in 12). Nabor izbirnih predmetov je izjemno bogat (se pa razlikuje po posameznih provincah in posameznih šolah) in obsega področja kot npr.  Robotics & Engineering (Architectural design, Pre-engineering, Computer Design …),  Culinary, Outdoor Education, Digital Media (Animation, Graphic Art&Design, Videography, TV & Film Production, Broadcasting …), Fine Arts (Jewelry, Painting, Drawing, Multimedia, Photography …), Dance & Drama, Music, Skills Technology (Automotive/transportation, Aviation, Construction, Metalwork …), Business (Marketing, Finance, Entrepreneurship …).

Pogoji za prijavo na šolanje

-    starost od 13 do 17 let
-    predhodno vsaj dvoletno učenje angleškega / francoskega jezika, pri čemer dijak dosega vsaj poprečno dobre ocene.
Predvsem zasebne šole lahko pred vpisom zahtevajo opravljanje testa iz znanja angleškega jezika (TOEFL, SLEP ali SSAT).
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji
-    fleksibilnost, samostojnost in želja, da pridobite nova znanja in neprecenljivo življenjsko izkušnjo

Cilj izobraževalnih sistemov v Kanadi je, da vsem dijakom zagotovijo celovito in uporabno
izobraževanje s poudarkom na ključnih predmetnih področjih -  matematika, znanost, družbene vede in računalniška tehnologija. Učni načrt in standardi so tako za osnovne kot srednje šole določeni na ravni provinc, prav tako se lahko normativi za določen letnik šolanja razlikujejo od province do province.   
Kanadske šole nudijo zelo raznolik nabor predmetov: angleška literatura, angleščina kot drugi jezik, francoščina, nemščina, španščina, latinščina, zgodovina in zemljepis, matematika, mehanika, poslovne vede, računalništvo, znanost (kemija, fizika, biologija), pravo, etika, sodobne računalniške aplikacije, moda, gostinstvo in turizem, telesna vzgoja in šport, religije … 

Ker je Kanada uradno dvojezična država, se lahko šolate na angleško govorečih, predvsem v provinci Quebec pa tudi na francosko govorečih šolah. 
Določene šole pa nudijo tudi program French Immersion, ki je oblika dvojezičnega izobraževanja, kjer imajo učenci, katerih francoščina ni materni jezik, del šolskih predmetov v francoskem jeziku.  

POMEN HOBIJEV IN ŠPORTA
Kanadske srednje šole so pravzaprav prave celodnevne šole, saj ob športni vzgoji v sklopu učnega načrta kanadskim dijakom v popoldanskem času izven šolskih ur nudijo raznoliko ponudbo različnih športnih aktivnosti in klubov. Tipični športi, ki jih lahko pričakujete v Kanadi – seveda v odvisnosti od letnega časa so Lacrosse, Cross Country Running, Rugby, Football, Hockey, Snowboarden …, in zagotovo je biti član šolske ekipe za veliko dijakov kar precej pomembno.   
Ob športu pa je dijakom na voljo veliko drugih dejavnosti, od umetniških, tistih povezanih z akademskimi vsebinami, družabnih do vključevanja v družbeno koristih aktivnosti v sklopu širše skupnosti. Lahko se boste vključili v dramski krožek, jazz band, naravoslovne klube, matematične krožke, fotografske klube, jezikovne klube, v šolski orkester, v pevske zbore, lahko boste organizirali šolske plese, gaming klub, lahko boste urejali šolski časopis …
Pouk poteka praviloma med 9. in 16. uro, nekatere zasebne šole pa nudijo tako imenovane Prep (študij z mentorstvom) po uradnem delu pouka.

Šolanja se v odvisnosti od programa in šole lahko udeležite za 2 ali 3 mesece, 1 semester, 1 šolsko leto ali več šolskih let.
V kolikor želite v Kanadi pridobiti kanadsko High School diplomo, se je potrebno šolanja udeležiti za 2 leti, oziroma vsaj za leto in pol. 

Šolsko leto (High School) traja od konca začetka septembra do junija in je na večini šol razdeljeno na 2 semestra.
Praviloma imajo kanadski dijaki dvo– do tritedenske počitnice v času božiča, eno- do dvotedenske počitnice marca in poletne počitnice julija in avgusta.


Ali moram izpolnjevati posebne pogoje, da se prijavim in udeležim šolanja na srednji šoli v Kanadi?
-    Pomembno je, da ste stari od 14 do 18 let.
-    Imeti morate zadovoljivo znanje angleškega jezika ali dobro znanje francoščine, če se odločite za French Immersion program. 
-    Vaš šolski uspeh mora biti vsaj dober.
Bistveno pa je, da ste odprti za nove ideje, da vas zanimajo druge kulture in potovanja v druge države? Seveda pa morate biti tudi prilagodljivi in pripravljeni, da se spopadete z novimi izzivi, ki jih prinaša novo okolje, še posebej na začetku vašega šolanja.   

Za koliko časa se lahko udeležim šolanja v Kanadi?
Šolanja se lahko udeležite za
-    3 ali 5 mesecev
-    Za celo šolsko leto (10 mesecev) ali več šolskih let.
-    Če želite v Kanadi narediti zaključni izpit in pridobiti Secondary School Diploma ali Certificate of Graduation, se je šolanja potrebno udeležiti za 2 leti, in sicer s šolanjem pričnete najkasneje v 11. letniku/ Grade 11.
Po koncu semestra ali šolskega leta boste od kanadske srednje šole prejeli potrdilo o doseženih in opravljenih učnih obveznosti. 

Ali bo moje spričevalo/potrdilo o opravljenih učnih obveznostih priznano v Sloveniji?
V kolikor se boste šolanja udeležili za krajši čas, npr. 3 ali 5 mesecev, se pred odločitvijo za šolanje obvezno dogovorite o vaših namenih in možnostih nadaljevanja šolanja po vrnitvi z odgovornimi osebami na vaši šoli v Sloveniji. 
V postopku priznavanja izobraževanja v tujini/High School Diploma se smiselno uporabljajo naslednja merila: sistem šolanja, izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt, učni dosežki in trajanje izobraževanja, priznavanje in nadaljevanje šolanja pa je lahko odvisno tudi od posamezne šole v Sloveniji. 

Kdaj lahko pričnem s šolanjem in do kdaj je potrebna prijava?
Pričetek: 
-    januar/februar   
ali
-    avgust/september
Rok za prijavo: 
-    za pričetek januarja/februarja: 1.9.
-    za pričetek avgusta/septembra: 1.4.

Kaj je French Immersion?
French Immersion je oblika dvojezičnega izobraževanja, kjer imajo učenci, katerih francoščina ni materni jezik, del šolskih predmetov v francoskem jeziku.  

International Baccalaureate - Mednarodna matura
Na nekaterih šolah imate priložnost, da se pripravljate in po dveh letih opravite mednarodno maturo, ki je priznana kot mednarodna srednješolska diploma.

Kaj so AP – Advanced Placement courses?
Nekatere srednje šole dodatno nudijo AP - Advanced Placement courses. AP kurikulumi (vsbine) in izpiti potekajo na višjem nivoju in so bolj zahtevni kot »normalni« High School predmeti, pripomorejo pa k boljšemu poprečju dijakovih ocen, kar pomaga pri vpisu na univerzo. Hkrati v okviru programa AP dijaki pridobijo kreditne točke, ki jih večina univerz prizna kot del že pravljenih študijskih obveznosti.

Kje se lahko udeležim šolanja?
Glede na vaše želje glede predmetov, ki jih nudi šola, obšolskih dejavnosti, velikosti in lokacije, si lahko izmed ponudbe na naši spletni strani izberete šolsko okrožje ali šolo, ki bi jo želeli obiskovati, istočasno pa bi se lahko ukvarjali s športom ali hobijem, ki vas zanima. 
V posameznih okrožjih in mestih pa vam poleg šol, predstavljenih na naši spletni strani, lahko ponudimo tudi druge šole. 

Kje bom stanoval/a med svojim šolanjem v Kanadi?
Vsi dijaki, ne glede na to ali gre za javno ali zasebno srednjo šolo boste živeli s kanadsko gostiteljsko družino. Tipična gostiteljska družina ne obstaja, vaši gostitelji so namreč lahko družina z otroki ali brez otrok, samski ljudje ali upokojeni pari.  
Vaše gostiteljske družine z veliko pozornostjo izberejo domači koordinatorji v Kanadi, ki upoštevajo želje, interese in hobije vsakega posameznega dijaka. Dijaki stanujejo v enoposteljnih sobah, družine pa so od šole oddaljene največ 45 minut hoje od šole, seveda pa je poskrbljeno za šolski avtobus oziroma je na voljo dobra povezava z javnim prevozom. 

Kaj in kdo je Custodian?
Starši ali zakoniti skrbniki morajo zagotoviti, da ima mladoletna oseba med bivanjem v Kanadi zagotovljeno oskrbo in podporo ter pomoč v primeru kakršnih koli težav. 
Mladoletni dijaki, oziroma dijaki, mlajši od 17 let, ki se šolajo v Kanadi, morajo v Kanadi živeti s svojimi starši ali skrbniki, oziroma morajo imeti v času šolanja v Kanadi svojega skrbnika. 
Skrbnik – Custodian je polnoletna oseba, ki je kanadski državljan ali prebivalec s stalnim prebivališčem v Kanadi.

Ali za šolanje v Kanadi potrebujem vizum?
Za šolanje v Kanadi boste potrebovali študentski vizum – tki. Study Permit. Taksa trenutno znaša približno 150 CAD in ni vključena v ceno programa. 
Vlogo za Study Permit lahko oddate preko spleta, dodatno pa boste morali poskrbeti za osebno predajo svojih biometričnih podatkov na kanadski ambasadi na Dunaju, strošek znaša cca 85 CAD.
Vaša šola v Kanadi vam bo posredovala zahtevane dokumente, ki jih boste priložili vlogi za vizum. 
Seveda pa vam bomo v pomoč pri vaših vprašanjih glede različnih formalnosti, rokov prijave itd. 
Obvezna je tudi predhodna elektronska avtorizacija potovanja ("eTA"), ki jo pridobite z izpolnitvijo obrazca po elektronski poti, strošek znaša cca 8 CAD.

Zdravstveno zavarovanje in zdravstveni predpisi
Osnovno kanadsko zdravstveno zavarovanje je za vse dijake že vključeno v ceni.
Priporočljivo pa je, da sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini in zavarovanje splošne odgovornosti preko slovenske zavarovalne družbe. 
Kanada zahteva potrdilo o standardnih cepljenjih, ki je v skladu z veljavnim koledarjem cepljenj v Sloveniji.

Zdaj pa na pot!
Seveda bomo z veseljem poskrbeli in vam uredili najugodnejšo letalsko vozovnico do letališča, najbližjega kraju vašega šolanja. Tam vas bo pričakala vaša gostiteljska družina ali predstavniki naše partnerske organizacije in poskrbeli za prevoz do vašega novega »doma« v Kanadi.

ZAKAJ TEST IELTS?

The International English Language Testing System (IELTS) je najbolj razširjen test na področju preverjanja znanja angleškega jezika za potrebe visokošolskega izobraževanja in migracij. V zadnjem letu je bilo po vsem svetu opravljenih več kot 3 milijone testov. Uspešno opravljen izpit IELTS odpira številna vrata na študijski poti in zaposlitvi v tujini. Več kot

5. Feb, 2019
Avtor: Vesna

BREXIT in POTOVANJA V VELIKO BRITANIJO

Za turistična potovanja v Veliko Britanijo, za udeležbo na jezikovnih tečajih, šolanju in študijskih programih v dolžini do največ 6 mesecev potrebujejo slovenski državljani veljavni potni list, vizum ni potreben.  Za potovanja, daljša od 6 mesecev, je potreben vizum. Vizum, za katerega zaprosite, je odvisen od namena potovanja in bivanja v

20. Feb, 2024
Avtor: Vesna

Srednješolska izmenjava v Kanadi

Kanadski srednješolski sistem, katerega v veliki meri vzdržujejo javne šole, po kakovosti sodi v sam svetovni vrh, zato je, pa tudi zaradi cenovne pristopnosti, zelo zanimiv za mednarodne dijake iz vsega sveta. Ni potrebno poudarjati, da je dokončana srednja šola v Kanadi izredna odskočna deska za kanadske in ameriške univerze.

24. Dec, 2018
Avtor: Vesna

Zakaj LTA izobraževanja?

Izkušnje

Z našimi več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju organizacije jezikovnih tečajev in izobraževanj v tujini za vse starostne skupine in s strokovnim znanjem pomagamo udeleženem naših programov, da tekom svojega bivanja v tujini dosežejo zastavljene cilje.

Strokovnost

Vsako leto se udeležujemo strokovnih konferenc širom sveta in redno obiskujemo jezikovne šole in ostale izobraževalne institucije. Poznamo številne šole - le v Londonu npr. vsaj 30. Na vseh destinacijah pa vam po primerjavi med njimi priporočamo le tiste, ki jih osebno poznamo in zanje smatramo, da glede kakovosti pouka, možnostih in standardu nastanitve, opremljenosti, lokaciji ter aktivnosti v prostem času, in tudi v majhnih, na videz nepomembnih podrobnostih, ustrezajo zahtevam slovenskih udeležencev.

Skrb za vaše zadovoljstvo

Naše svetovanje je individualno in kompetentno, naša pozornost velja izključno vašim potrebam in ciljem. Govorimo vaš jezik in imamo v mislih vaš cilj. Smo vaš sogovornik od prvega kontakta do odhoda na jezikovni tečaj in nadalje vse do vaše vrnitve ter v vsakem trenutku pri naših partnerjih v tujini zastopamo vaše interese.

Mnenja udeležencev naših programov

Denis Pajtler

ELC Los Angeles

Preden sem prispel v LA sem pričakoval neko novo in nepozabno izkušnjo in jo na srečo tudi dobil. Ta čas je bil res izvrsten, pridobil sem veliko novih prijateljev in ...

Preberi vec >

Iza Hrastnik Fink

Royal Russell School, London

Udeležila sem se nepozabnih jezikovnih počitnic v mestu Croydon, na šoli Royal Russell School. Bivala sem v dvoposteljni sobi s skupnim prostorom in kopalnico. Šolska restavracija nam je postregla z ...

Preberi vec >

Andreja Marko

Emerald Cultural Institute, Dublin

Sprejeli so me odprtih rok in lahko rečem, da sem prišla zagotovo k najboljši družini,  kar si jih je možno želeti. Oni so živeli za nas udeležence tečajev. Od njih ...

Preberi vec >

Špela Koželj

European School of English, Malta

Poletne počitnice 2012 so bili najboljši trenutki mojega življenja, in čeprav me še veliko čaka, nevem, če se bo lahko kaj kosalo z mojimi spomini na Malto. Čustev in občutkov ...

Preberi vec >

Manca Uršič, ELC Los Angeles

ELC Los Angeles, Los Angeles

Velikokrat sem že potovala s to agencijo vendar moram priznati da sem na UCLA v  LA-ju preživela eno svojih najboljših poletij do zdaj. Američani so zelo odprti in prijazni ljudje, ...

Preberi vec >

Urška Pogačar

Oxford Brookes University - Embassy Summer, Oxford

Izobraževati se in potovati z LTA v Oxfordu je bilo nepozabno, saj sta me že že ob prvem stiku kljub začetni negotovosti navdušila prijaznost in razumevanje spremljevalke ter animatorjev, ki ...

Preberi vec >

Sara Čelan

European School of English, Malta

Jezikovno potovanje na otok Malta je preseglo moja pričakovanja! Bilo je super! Nastanjena sem bila v hotelu Coastline v sobi še s tremi puncami iz tujih držav. Glede spoznavanja ljudi ...

Preberi vec >

Hana Stevič

Royal Russell School, London

Royal Russell College je poleti za štirinajst dni postal moj novi dom. Polni veselja in nestrpnosti smo z letalom odleteli proti Londonu in se od tam odpeljali v našo rezidenco ...

Preberi vec >

Julia Kresse

Buckswood College, Hastings

Poleti 2017 sem bila prvič v BOSS-u. Ker je bilo tako super, sem šla tudi 2018 in zagotovo grem tudi letos. Imeli smo se izredno lepo. Vse aktivnosti in ure ...

Preberi vec >

Ema Hajdenkumera

Lexix Noosa, Avstralija

Poletne počitnice v Avstraliji so bile neverjetno doživetje. Stara sem 14 let in sama sem prvič potovala na drugo stran sveta. V šoli Lexis English sem bila edina Slovenka. Spoznala ...

Preberi vec >

Lucija Pacek

Royal Russell School, London

Na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo smo se doma odločili, zaradi mojega pomanjkanja znanja angleščine, za jezikovni program v tujini. Odločili smo se za Royal Russell college - ...

Preberi vec >

Ela Šeruga

LTC Language Teaching Centre, Eastbourne

Moja izkušnja iz LTC Eastbourna je bila nepozabna. Na začetku me je bilo strah in nisem vedela kaj pričakovati, ampak zaradi prijaznih ledarjev iz Slovenije in Anglije je strah ki ...

Preberi vec >

Simona

LTC Language Teaching Centre, Eastbourne

Poleti sem za 14 dni odšla v Anglijo, in bilo je super. Na začetku me je bilo kar malo strah, saj sem na pot odšla sama brez znancev. V Eastbourne ...

Preberi vec >

Jasmina Mikov

GLS Berlin

Zato so to bile moje najboljše počitnice do sedaj in si jih SRČNO želim ponoviti. Moje ime je Jasmina in prihajam iz Sp.Polskave. Letos sem se udeležila jezikovnega potovanja v Berlin. ...

Preberi vec >

Zala Ravnjak

Bell Cambridge, Cambridge

Na svoje prve jezikovne počitnice sem se odpravila v mesto Cambridge, kjer sem obiskovala jezikovno šolo Bell. Šola Bell je res zelo lepo urejena, učitelji pa zelo dobri. Veliko je ...

Preberi vec >

Blanka Pucer

Fettes College, Edinburg

Dva tedna v Edinburghu sta bila dva najboljša tedna v mojem življenju. Ne samo, da sem se na to potovanje podala sama, brez skupine, tudi ob prihodu na college nisem ...

Preberi vec >

Manca Uršič, Kings Oxford

Kings Oxford, Oxford

V Oxford sem odšla z namenom, da opravim IELTS izpit, ki sem ga uspesno opravila. Vendar pa moram priznati da nikoli nisem bila navdušena nad Anglijo, vendar sem lani preživela ...

Preberi vec >

Liza & Eva

LTC Language Teaching Centre, Eastbourne

Jezikovno potovanje v Eastbourne je bilo odlično. Dva tedna, ki sva jih preživele s sovrstniki iz drugih držav, sta bila nepozabna. Vsi izleti in druge aktivnosti sobile izvrstne. Šola LTC ...

Preberi vec >

Spletni jezikovni testi

Angleščina

Spletni test – preverite znanje angleškega jezika.

Reši test >

Nemščina

Spletni test – preverite znanje nemškega jezika.

Reši test >

Povežimo se

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+