Domov Srednje šole v tujini Srednje šole v ZDA

Šolanje v Združenih državah Amerike

odlična priprava na študij na najboljših svetovnih univerzah
avtentično spoznavanje American Way of Life
ob standardnih predmetih nudijo šole bogat in raznolik nabor predmetov kot so npr. Marine Science, Journalisem, Theater Production, Digital Music Composition, Nutrition ..., kar dijakom omogoča kar najbolj učinkovito razvijati lastne potenciale
PREDPRIJAVA NA ŠOLANJE V TUJINI
Poglej partnerske šole

Združene države Amerike

Živahna, v soju neonskih reklam lesketajoča se velemesta, nedotaknjena narava in pristna divjina, mesteca ameriškega podeželja in Silicijeva dolina, tehnološko središče sveta, zelena gričevja Vermonta na severovzhodu, tropska vegetacija Floride in puščave v notranjosti Kalifornije, zasneženi gorski vrhovi Skalnega gorovja, neskončne ameriške obale, kavboji prašnih škornjev in havajski deskarji … Neverjetna raznolikost ljudi, mest in pokrajin nudi ogromno možnosti za raziskovanje za vse, ki kdaj sanjate o tem, da bi ameriški način življenja izkusili od blizu.
Zagotovo je šolsko leto na ameriški »High School« najboljši način za spoznavanje ameriškega načina življenja od blizu: doživeli boste slavni »High School Spirit«, kot Cheerleaders navijali za svojo športno ekipo, preživeli Thanksgiving s svojo gostiteljsko družino in presenetilo vas bo, kako se razlikuje od evropskega - od šolskega vsakdana do odnosa do življenja, ki je pogosto bolj optimističen, kot ste ga vajeni doma.

Za vsa vprašanja in izbiro ustrezne šole, za vse organizacijske zadeve, kot so vizumi, zavarovanja in urejanje potovanja v ZDA smo bodočim dijakom in njihovim staršem na voljo ne le za svetovanje in pomoč, temveč vas spremljamo med celotnim postopkom prijave in po njem, da bo srednješolska izkušnja izpolnila vaša pričakovanja.
Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen tudi od vrste vizuma (J-1, F-1)za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite.

V ZDA nudimo možnost izbire med štirimi različnimi programi: Javne šole ZDA Classic, Javne šole ZDA Select, Zasebne šole ZDA Select in ZasebnI internati ZDA Classic. 

Javne šole Classic 
Cenovno najugodnejši program.                

Izbira lokacije/šole: Ne, vendar lahko za doplačilo izberete predel ZDA
Starost: od 15 do 18 let 

Ocene: dobre; poprečje vsaj cca 3,5 
Odhod: avgust / januar
Trajanje: 1 šolsko leto, 1 semester 
Vizum: J-1 
Javne šole ZDA Select  
Program omogoča izbiro šole in  kraja bivanja v ZDA.
Izbira lokacije/šole: Da

Starost: od 13 do 18 let 
Ocene: dobre, poprečje cca 3
Odhod: avgust / januar 
Trajanje: 1 šolsko leto, 1 semester
Vizum: F-1
ZDA zasebne šole Select
Izbrane zasebne šole. Bivanje pri gostiteljski družini ali v internatu.
Izbira lokacije/šole: Da

Starost: od 13 do 18 let 
Ocene: dobre, poprečje nad 3,5
Odhod: avgust / januar
Trajanje: od 3 mesecev dalje 
Vizum: F-1
ZDA zasebne šole Classic 
Šolanje na ameriških internatih po izjemno ugodni ceni. 
Izbira lokacije/šole: Ne

Starost: od 12 do 18 let 
Ocene: dobre, poprečje nad 3,5
Odhod: avgust / januar
Trajanje: 1 semester, 1 šolsko leto
Vizum: F-1

Partnerske šole - Združene države Amerike

Šolski sistem
Predmetnik
Dolžina šolanja
JAVNE ŠOLE ZDA CLASSIC
JAVNE ŠOLE ZDA  SELECT

V Združenih državah Amerike ne obstaja enotni nacionalni kurikulum, temveč je vsebina izobraževanja v popolni pristojnosti posameznih zveznih držav in šolskih distriktov, pa vendarle so si izobraževalni programi v vseh zveznih državah zelo podobni.

Šolski sistem v ZDA je tristopenjski, in se deli na Elementary (osnovnošolsko izobraževanje), Secondary (srednješolsko izobraževanje) in Postsecondary (višješolski, dodiplomski, podiplomski študij) Education.

Obvezno šolanje v ZDA se prične s šestim letom starosti in traja 12 let, zato se primarno in sekundarno izobraževanja, Primary and Secondary Education večinoma obravnavata skupaj. Za označitev te oblike izobraževanja se uporablja kratica K-12 (podobno kot v Kanadi), in pomeni izobraževanje od Kindergartna (K) do grade 12 (12. letnika šolanja).   

Osnovna šola, Primary oziroma Elementary School, traja v odvisnosti od zvezne države in šolskega okoliša od 4 do 8 let, od grade 1 do grade 8. Po osnovni šoli učenci nadaljujejo šolanje na srednji šoli – High School, ki v odvisnosti od dolžine Elementary School ( 8, 4 ali 6 let) traja od 4 do 8 let. 
High School je lahko enovit program in traja 8 let, lahko pa se deli na Middle School ali Junior High School, ki predstavlja nekakšen prehod med osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem, in Senior High School. 
Zanimivost: Če imamo v Sloveniji za vse srednješolce naziv dijaki, v ZDA ni tako. Dijak 9. letnika je Freshman, dijak 10. letnika Sophomore, dijak 11.letnika Junior in dijak zaključnega, 12. letnika, Senior

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je, da učenci pridobijo osnovna znanja na področjih: Reading, Writing, Maths, kot tudi History, Geography, Crafts, Music, Science, Art in Physical education oziroma Gym.

Srednje šole, High Schools nudijo široko paleto predmetov, med katerimi lahko dijaki izberejo program, ki vodi do vstopa na 2-letni college, 4-letni college ali univerzo, oziroma do njihove želene poklicne poti v podjetju ali industriji. Ponudba predmetov se razlikuje od šole do šole, vsaka šola jih navaja v vodnikih šolskega učnega načrta. Okoli devetega razreda se prične šolsko svetovanje in načrtovanje izbora predmetov, ki dijakom koristijo in jih potrebujejo v nadaljevanju šolanja in kasneje študija za doseganje svojih akademskih in poklicnih  ciljev.

Drugače kot v Sloveniji v ZDA ni različnih oblik srednjih šol (npr. Gimnazija, Srednja ekonomska in trgovska šola, Srednja tehnična šola, Srednja zdravstvena šola …), temveč lahko dijaki z različnimi interesi, sposobnostmi in cilji načeloma obiskujejo iste šole, vendar izbirajo predmete na različnih težavnostnih stopnjah oziroma različne predmete. Srednje šole so zato praviloma tudi precej velike. 

Za pridobitev srednješolske diplome, High School Diploma, morajo dijaki izpolniti določene pogoje. In sicer morajo izbrati predmete izmed določenih obveznih predmetov, »core’ curriculum courses« v predpisanem trajanju (šolskih let ali semestrov), ki jih določi posamezna zvezna država. Praviloma le-ti vključujejo English, Maths, General science, Health, Physical education in Social studies ali Social sciences, ki lahko vključujejo American history and government, Geography, World history in Social problems. 
Poleg obveznih predmetov dijaki izberejo tudi izbirne predmete »electives« kot so npr. Journalism, Rhetoric Photography, Web Design, Psychology, Anatomy, Chinese, Spanish, Nutritional Science, Creative Writing, Orchestra, Psychology …, skladno z njihovimi nadaljnjimi izobraževalnimi in poklicnimi načrti. Izbirni predmeti običajno obsegajo približno polovico izobraževalnih vsebin 9. do 12. grade (letnika). 

Praviloma se dijaki do 10. letnika šolanja odločijo ali bodo High School nadaljevali na akademski smeri in kasneje na univerzi oziroma fakulteti, ali na poklicni smeri, ki jih pripravlja na zaposlitev ali šolanje na specializiranih visokošolskih ustanovah. 

V šolah v Združenih državah Amerike učitelji ocenjujejo dijake skozi celo šolsko leto. Ocenjujejo posamezne naloge, teste in preizkuse, domače naloge in sicer v doseženih odstotkih, ki se ob koncu leta pretvorijo v črkovne ocene na lestvici od A do F. A je najboljša možna ocena, F pa najslabša, večinoma E in F nista pozitivni oceni.
Za pridobitev zaključnega spričevala, High School Diploma, je potrebno zbrati določeno število točk, »units« ali »credits«, ki pa se razlikujejo po posameznih šolskih okoliših in zveznih državah. 

Številne High Schools, tako javne kot zasebne, dijakom dodatno nudijo AP program - Advanced Placement courses. AP courses so kurikulumi in izpiti, ki jih določa College Board  (vodi tudi izpit SAT, ki je potreben za prijavo na univerze v Združenih državah Amerike). AP courses so na višjem nivoju in bolj zahtevni kot »normalni« High School predmeti v ameriških srednjih šolah, vključno s tistimi na višjih nivojih, in pripomorejo k boljšemu poprečju dijakovih ocen -  Grade Point Average (GPA), kar pomeni prednost pri vpisu na ameriške univerze.  
GPA je način merjenja akademskih dosežkov v srednji šoli. Je številčna vrednost na lestvici od 0 do 4.0, oziroma za najbolj zahtevne programe 5.0, ki ustreza korelaciji s črkovnimi ocenami. 

Dobre srednje šole imajo v povprečju na voljo od 14 do 20 AP courses, ki jih lahko dijak opravi v treh ali štirih letih (npr. AP Algebra, AP Calculus, AP Biology, AP World History, AP English itd.).
Uspešnost na AP izpitih se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, najvišja možna ocena je 5. Če dijak na izpitu doseže oceno 3 ali več, veliko fakultet  in univerz, ki jih dijak kasneje obiskuje, prizna te izpite, dijak pridobi univerzitetne kreditne točke in je oproščen opravljanja tega predmeta v prvem letniku študija. Na nekaterih (sploh prestižnejših) univerzah je edina sprejemljiva ocena 5, ali pa imajo le-te univerze posebne zahteve. 

V ZDA sta na voljo 2 vrsti dodiplomskega študija: dvoletni program Junior ali Community College (pridobiš Associate Degree) in štiriletni Undergraduate program na Four-years College ali University (pridobiš Bachelor degree). Prehod iz dvo v štiriletni program je praviloma možen ob pogoju, da imate dovolj visoke ocene.  

Podiplomski študij, ki vodi do magisterija (Masters), je lahko eno- ali dvoleten, doktorski študij (Doctoral Studies) je najmanj dvoleten. 
V nekaterih primerih namesto magisterija študentje študij nadaljujejo na Professional schools, ki nudijo programe kot so medicina, pravo…

Vpis na boljše univerze v Ameriki in skoraj vse univerze v Evropi je za dijake z ameriško High School Diplomo praviloma pogojen z določenim številom (običajno 3 ali 4) opravljenih izpitov AP (Advanced Placement), ki ustrezajo študijskemu področju.

Za vpis na univerzo morajo ameriški dijaki tudi uspešno opraviti test SAT, ki ga sestavljata 2 področji: Evidence-Based Reading and Writing in Mathematics, tretje neobvezno je SAT Essay, pri čemer določene univerze lahko zahtevajo tudi ta del. Na vsakem področju je mogoče doseči 800 točk.

Pogoji za prijavo na šolanje

V kateri letnik (grade) se boste lahko vpisali, je v pristojnosti šol, odločitev pa je odvisna od vaše starosti, znanja angleškega jezika in vaših šolskih ocen v predhodnih letnikih.

Javne šole ZDA Classic
-    šolanje na javni šoli v dolžini največ enega leta. Šole, kraja ali zvezne države ne morete izbrati sami. Za doplačilo je možna izbira regije, šole v mestnem ali podeželskem okolju.  
-    starost od 15 do 18,5 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test.
-    dobre ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (poprečje nad 3,5)
-    brez alergij in zahtev glede diet, vegetarijanstva …
-    ob prijavi na vse programe v ZDA je potrebno predložiti dokazilo o zaključenem cepljenju proti COVID-19
-    rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2023: 1.2.2022
-    rok prijave za pričetek šolanja januarja 2023: 1.2.2022
-    dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev
-    izpolnjen obrazec DS-2019, ki ga pridobimo od sponzorske organizacije v ZDA

Javne šole ZDA Select 
-    šolanje na javni šoli v dolžini največ enega leta. Šolo in kraj izberete sami. 
-    starost od 13 do 19 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test. Nekatere šole upoštevajo tudi izpit TOEFL. 
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (poprečje 3 in višje)
-    ob prijavi na vse programe v ZDA je potrebno predložiti dokazilo o zaključenem cepljenju proti COVID-19
-    rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2022: 1.5.2022
-    rok prijave za pričetek šolanja januarja 2023: 15.10.2022
-    dolžina šolanja: 3, 5 ali 10 mesecev

Zasebne šole ZDA Select
-    šolanje na zasebnih šolah z nastanitvijo pri gostitejski družini ali v internatu 
-    starost od 13 do 18 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen preizkus znanja angleškega jezika. Nekatere šole zahtevajo uspešno opravljen izpit SSAT (Secondary School Admission Test) ali ISEE (Independent School Entrance Examination). 
-    ob prijavi na vse programe v ZDA je potrebno predložiti dokazilo o zaključenem cepljenju proti COVID-19
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (poprečje nad 3,5)
-    rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2022: 1.5.2022
-    rok prijave za pričetek šolanja januarja 2023: 15.10.2022
-    dolžina šolanja: 3, 5 ali 10 mesecev

Zasebni internati ZDA Classic - Academic Exchange
-    šolanje na zasebnih internatih. Kraj šolanja in šolo prepustite nam in našim ameriškim partnerjem.  
-    starost od 12 do 18 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test.  
-    dobre ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (poprečje nad 3,5)
-    uradnega roka prijav ni, zaradi omejenih mest pa se priporočajo zgodnje prijave. Možen začetek šolanja: januarja in avgusta.
-    dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev

Ameriške srednje šole nudijo zelo bogat izbor predmetov. 
Poleg obveznih predmetov, med katere običajno sodijo English, Math, Science in American history, dijaki izbirajo med številnimi izbirni predmeti (electives). Izbirni predmeti in njihovo število se od šole do šole razlikuje, na voljo pa so npr. Journalism, Rhetoric Photography, Web Design, Psychology, Anatomy, Chinese, Spanish, Nutritional Science, Creative Writing, Orchestra, Psychology, Robotics, Fitness, Economy, Business, Chemistry, Biology, Physics, Geography, Psychology  …, in številni drugi. Le-te dijaki izberejo skladno s svojimi nadaljnjimi izobraževalnimi in poklicnimi načrti. 
Izbirni predmeti običajno obsegajo približno polovico izobraževalnih vsebin 9. do 12. grade (letnika).

Za pridobitev srednješolske diplome, High School Diploma, morajo dijaki izpolniti določene pogoje. In sicer morajo izbrati predmete izmed določenih obveznih predmetov, »core’ curriculum courses« v predpisanem trajanju (šolskih let ali semestrov), ki jih določi posamezna zvezna država. Praviloma le-ti vključujejo English, Maths, General science, Health, Physical education in Social studies ali Social sciences, ki lahko vključujejo American history and government, Geography, World history in Social problems. 
Poleg obveznih predmetov dijaki izberejo tudi izbirne predmete »electives« kot so npr. Journalism, Rhetoric Photography, Web Design, Psychology, Anatomy, Chinese, Spanish, Nutritional Science, Creative Writing, Orchestra, Psychology …, skladno z njihovimi nadaljnjimi izobraževalnimi in poklicnimi načrti. Izbirni predmeti običajno obsegajo približno polovico izobraževalnih vsebin 9. do 12. grade (letnika). 

AP COURSES
Številne High Schools, tako javne kot zasebne, dijakom dodatno nudijo AP program - Advanced Placement courses. AP courses so kurikulumi in izpiti, ki jih določa College Board  (vodi tudi izpit SAT, ki je potreben za prijavo na univerze v Združenih državah Amerike). AP courses so na višjem nivoju in bolj zahtevni kot »normalni« High School predmeti v ameriških srednjih šolah, vključno s tistimi na višjih nivojih, in pripomorejo k boljšemu poprečju dijakovih ocen -  Grade Point Average (GPA), kar pomeni prednost pri vpisu na ameriške univerze.

POMEN HOBIJEV IN ŠPORTA
Razen pouka športne vzgoje v sklopu učnega načrta veliko ameriških šol nudi bogato ponudbo različnih športnih aktivnosti v popoldanskem času, izven šolskih ur. Ekipni športi so na mnogih srednjih šolah zelo prepoznavni in marsikateremu dijaku je bolj pomembno, da je "v šolski ekipi", kot pa vrhunskem razredu. Pravzaprav imajo v zvezi z zagotavljanjem štipendij za univerzo morda celo prav! Da pa dijaki ne bi zanemarjali svojih šolskih obveznosti, so nekatere šole uvedle pravilo „no pass/no play“, kar pomeni, da lahko samo dijaki, ki opravijo svoje učne obveznosti, sodelujejo v športih, ki jih šola nudi izven rednega šolskega programa.

Poleg športa nudijo ameriške šole številne druge dejavnosti, ki se izvajajo izven šolskih ur, vključno z naravoslovnimi klubi, nepogrešljivimi cheerleaders, glasbenimi dejavnostmi (npr. orkester, pevski zbor …), umetniškimi in dramskimi skupinami, jezikovnimi klubi, fotografskimi klubi, organizacijo šolskih plesov,  … Skoraj vsaka šola ima tudi šolski časopis, ki ga urejajo dijaki.

Visoke šole in univerze, prav tako pa tudi delodajalci, zelo cenijo dosežke in udejstvovanje dijakov v obšolskih dejavnostih, kar je dejansko ameriška značilnost. 

Šolanja se v odvisnosti od programa in šole lahko udeležite za 1 trimester, 1 semester, 1 šolsko leto ali več šolskih let.
Šolsko leto (High School) traja od konca avgusta/začetka septembra do konca maja/začetka junija in je na večini šol razdeljeno na 2 semestra, nekatere šole pa imajo šolsko leto razdeljeno na trimestre - Terms.
Skupno imajo dijaki 170 do 180 dni pouka na leto. 
Tudi počitnice niso enotne za dijake v vseh zveznih državah. Praviloma imajo vsi dijaki božične (Christmas break), pomladanske (Spring break) in poletne počitnice (Summer break), nekatere šole in šolski okoliši pa imajo še zimske (Winter break) in jesenske počitnice (Fall break).


JAVNE ŠOLE CLASSIC
Cenovno najugodnejša možnost obiskovanja srednje šole v ZDA je na osnovi J-1 Exchange Visitor Visa, to je viza, ki je namenjena programom s ciljem spoznavanja ameriške kulture, tako preko dela, strokovnih usposabljanj kot tudi šolanja na srednjih šolah in študija.
Vizum omogoča, da se šolanja v ZDA udeležite na javni šoli, in sicer za največ 1 šolsko leto. Vizum se isti osebi izda samo enkrat in ga ni mogoče podaljšati. 
Za program ZDA Classic je značilno, da vsi dijaki na izmenjavi obiskujejo lokalne javne šole, ki so v bližini njihovih gostiteljskih družin. 
Družine, pri katerih stanujejo dijaki, so volonterske (ne prejmejo plačila za to, da bivate pri njih), kar pomeni tudi, da sprejemajo le dijake, ki nimajo posebnih zahtev glede diet, vegetarijanstva, alergij, domačih živali, ki jih ima/nima družina, … Menjava gostiteljske družine ni možna, oziroma je možna le v izjemnih primerih. 

Prijava na ta program je primerna predvsem za dijake, ki ste zelo fleksibilni, komunikativni in vas zanima način življenja v poprečni ameriški družini in skupnosti. V kolikor se odločite za tovrstno možnost upoštevajte, da program ne omogoča izbire šole, ki bi jo želeli obiskovati, niti kraja šolanja ali zvezne države. Potrditev prijave je namreč odvisna predvsem od razpoložljivosti gostiteljskih družin. Šolo boste tako lahko obiskovali v velemestu ali v vaškem okolju.
Za doplačilo je sicer mogoče, da pri prijavi navedete regijo ali državo (z nekaj izjemami), kjer bi se želeli šolati, vendar tudi v tem primeru ni zagotovila, da bo vaši želji mogoče ustreči. V tem primeru se strošek doplačila povrne, dijak pa se šolanja udeleži na šoli v bližini gostiteljske družine, ki ga bo gostila tekom njegovega šolanja v ZDA. 
Vnaprej tudi ni mogoče vnaprej zagotoviti, da šola nudi prav vse predmete, ki bi jih želeli vpisati, in tudi vključitev  v športne in druge izvenšolske dejavnosti je odvisna od razpoložljivosti.
Seveda pa skupaj z našimi partnerji v ZDA poskušamo v največji možni meri upoštevati vaše želje, tako glede zvezne države kot predmetov, ki bi jih izbrali.

Za udeležbo na tem programu potrebujete sponzorja v ZDA. Naša dolgoletna partnerska organizacija v ZDA, ki bo vaš sponzor, deluje v skladu s preizkušenimi merili kakovosti CSIET (Council on Standards for International Educational Travel), in ima več kot 35 let izkušenj pri izvajanju programov kulturne izmenjave v ZDA.

DOLŽINA ŠOLANJA
1 ali 2 semestra, kar pomeni za 5 ali za 10 mesecev. 
Mesta so zelo omejena, prijave se potrdijo na osnovi različnih kriterijev kot so npr. šolski uspeh, dolžina učenja angleščine, uspeh na testu ELTiS, razpoložljivost ustrezne gostiteljske družine, državnih kvot …

Šolanje na javni šoli brez izbire šole, regije, zvezne države CENA
1 semester Šolsko leto
7.100 8.100
Doplačilo za izbiro države* 1.550
Doplačilo za šolo v Kaliforniji* 1.750
Doplačilo za šolo v mestih v več kot 30.000 prebiovalci 750
Doplačilo za šolo, ki se po rezultatih uvršča med TOP 10% ameriških šol 1.600
Doplačilo za šolo v državah Florida, New York in Hawaii* 1.600

* Potrditev izbrane države ni zagotovljena. V tem primeru se strošek doplačila povrne plačniku.

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Pridobitev obrazca DS-2019
-    Plačilo pristojbine SEVIS 
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Šolanje na javni šoli
-    Nastanitev pri gostiteljski družini
-    Polpenzion. Kosilo si dijaki kupijo na šoli.
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni prevoz z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujnih primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroškov javnega prevoza v kraju šole
-    Stroškov učbenikov in ostalih šolskih materialov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti (npr. tenis, golf, jahanje …)
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec.

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Starost od 15 do 18,5 let. 18,5 let lahko dopolnite najkasneje ob začetku šolanja.
-    Relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 205 točk
-    Vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5)
-    Brez alergij in zahtev glede diet, vegetarijanstva …
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2023: 1.2.2022
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2023: 1.2.2022
-    Dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev
-    Izpolnjen obrazec DS-2019, ki ga pridobite od naše partnerske sponzorske organizacije v ZDA


JAVNE ŠOLE SELECT
Šolanje v ZDA na osnovi F-1 vizuma omogoča, da se šolanja na amerški javni šoli udeležite za 1 semester ali 1 šolsko leto. Sami izberete šolo, ki jo želite obiskovati, predmete, ki jih boste vpisali, pri izbiri gostiteljskih družin pa se upoštevajo tudi vaše zahteve glede morebitnih alergij, diet, vegetarijanstva, domačih živali itd. 
Šole lahko izbirate tudi glede na število in vrsto AP courses, izvenšolskih aktivnosti in klubov, ki so na voljo v prostem času …
Strošek šolanja je višji kot na programu Javne šole ZDA classic. Šole, med katerimi lahko izbirate, pa praviloma nudijo višji akademski nivo, boljši izbor AP predmetov, prav tako se posveča velika pozornost izboru gostiteljskih družin.   

DOLŽINA ŠOLANJA
1 ali 2 semestra, kar pomeni za 5 ali za 10 mesecev. 

Šolanje na javni šoli z izbiro šole CENA
1 semester Šolsko leto
od 13.980 od 18.890

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Posredovanje obrazca I-20
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma F-1 ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Šolanje na javni šoli po izbiri dijaka
-    Nastanitev pri izbranih gostiteljskih družinah
-    Polpenzion. Kosilo si dijaki kupijo na šoli.
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni transfer z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujni primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroškov javnega prevoza v kraju šole
-    Stroška morebitne uniforme
-    Stroška pridobitve vizuma F-1 (cca 160 USA)
-    Pristojbine Sevis (350 USD)
-    Stroška zdravstvenih poročil, cepljenj in morebitnih zdravstvenih testov
-    Stroškov učbenikov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti (npr. tenis, golf, jahanje …)
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Starost od 13 do 19 let
-    Relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 205 točk
Nekatere šole dopuščajo opravljen TOEFL, doseženih najmanj 45 točk.
-    Vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3); GPA: nad 2.0
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2022: 1.5.2022
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2023: 15.10.2022
-    Dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev

ZASEBNE ŠOLE ZDA SELECT
ZASEBNI INTERNATI ZDA CLASSIC - BOARDING EXCHANGE PROGRAM
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA - FAQ

Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. Na voljo so različne možnosti, ki jih nudimo v sodelovanju z našimi ameriškimi partnerji, z ameriškimi javnimi in zasebnimi šolami.

Za obisk zasebne srednje šole v ZDA se praviloma odločijo tisti, ki želijo izobraževanje na najvišjem akademskem nivoju. 
Sodelujemo z okoli 90 zasebnimi šolami v ZDA, vse nudijo širok nabor predmetov, izmed katerih lahko izbirate in odlične izvenšolske dejavnosti, za katere se boste odločali glede na svoje interese.

Praviloma je za posamezne šole značilno, da dajejo poseben poudarek določenemu področju, pa naj gre za naravoslovje, umetnost, košarko, robotiko ali atletiko. Zasebne šole so pogosto pravi inkubatorji za razvoj vrhunskih športnikov in vrhunskih umetnikov.

Razredi na zasebnih šolah so manjši kot na javnih srednjih šolah, zato se posameznikom lahko posveča velika pozornost. Učitelji so visoko izobraženi in ob akademski odličnosti skrbijo za celostni razvoj in spodbujajo potencial vsakega posameznega dijaka, prav tako pa tudi razvoj socialnih veščin, kot sta npr. timsko delo, vodenje …

Dijaki lahko izbirate med veliko športnimi dejavnostmi in obšolskimi klubi, šole so izjemno dobro opremljene in se nahajajo na privlačnih lokacijah, npr. v Arizoni, na Floridi in Havajih, v Kaliforniji, v New Yorku …  

Izbirate lahko med Private High Schools, ki nudijo nastanitev na šolskem kampusu v internatu, in Private High Schools, kjer boste stanovali pri izbranih gostiteljskih družinah. 

Šolo boste izbrali samo v skladu s svojimi talenti, interesi in nadaljnjo študijsko potjo, upoštevajte pa, da so te šole praviloma precej selektivne in vpisni pogoji strožji.

DOLŽINA ŠOLANJA
1 ali 2 semestra, kar pomeni za 5 ali za 10 mesecev. 

Šolanje na zasebni šoli z izbiro šole CENA
1 semester Šolsko leto
od 16.300 od 22.450

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Posredovanje obrazca I-20
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma F-1 ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Šolanje na zasebni šoli po izbiri dijaka
-    Nastanitev pri izbranih gostiteljskih družinah ali v internatu
-    Polpenzion pri družini, polni penzion v internatu
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni transfer z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujni primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroškov javnega prevoza v kraju šole
-    Stroška morebitne uniforme
-    Stroška pridobitve vizuma F-1
-    Pristojbine Sevis (350 USD)
-    Stroška zdravstvenih poročil, cepljenj in morebitnih zdravstvenih testov
-    Stroškov učbenikov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti (npr. tenis, golf, jahanje …)
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Šolanje na zasebnih šolah z nastanitvijo pri gostitejski družini ali v internatu 
-    Starost od 13 do 18 let
-    Relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    Dobre ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5); GPA: nad 3
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2022: 1.5.2022
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2023: 15.10.2022


Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. Na voljo so različne možnosti, ki jih nudimo v sodelovanju z našimi ameriškimi partnerji, z ameriškimi javnimi in zasebnimi šolami.

BOARDING EXCHANGE PROGRAM 
Program omogoča šolanje na zasebnih, razmeroma dragih zasebnih šolah, po ceni, ki je lahko do 30.000 USD nižja od »normalne« objavljene cene šolanja. Nižja cena je posledica dejstva, da gre za program brez izbire, kar pomeni, da dijaki ne izberete regije ZDA, v kateri boste obiskovali šolo.
Stanovali boste v internatu na šolskem kampusu ali pri skrbno izbranih gostiteljskih družinah, šolali pa se boste na eni izmed elitnih zasebnih "boarding" ali "day" šol ZDA. Dijaki na teh šolah boste lahko izbirali med številnimi predmeti kot so npr. robotika, jeziki, ekonomija, psihologija, programiranje ali oceanografija, izmed športnih aktivnosti pa so na voljo npr. nogomet, jahanje, nogomet, jadranje, ples, baseball, joga, tenis ... 
Ta program je odlična možnost za vse, ki cenite najvišjo akademsko raven in vsestransko podporo tekom vašega šolanja v ZDA, ste pa prilagodljivi glede kraja vašega šolanja in izbiro šole prepuščate nam in našim partnerjem v ZDA. 
Izbrane zasebne šole v tem programu so velikokrat konfesionalne, lahko pa se nahajajo po vseh zveznih državah, npr. v Arizoni, Virginii, Missouriju, Arkansase, Severni Karolini itd.
Mesta na tem programu so precej omejena, zato šole za izbor dijakov upoštevajo vaše povprečne ocene v preteklih šolskih letih in rezultat testa ELTiS. Ob prijavi boste priložili vaše motivacijsko pismo, potrebovali pa boste tudi priporočila svojih slovenskih učiteljev. 
Šola potrdi prijavo na osnovi omenjenih dokumentov in spričeval ter uspešno opravljenega intervjuja.

Šolanje na zasebni »boarding school« brez izbire šole CENA
1 semester Šolsko leto
12.980 14.690

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Posredovanje obrazca I-20
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma F-1 ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Šolanje na zasebnem internatu 
-    Nastanitev v internatu 
-    Polni penzion 
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni transfer z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujni primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroška morebitne uniforme
-    Stroška pridobitve vizuma F-1
-    Pristojbine Sevis (350 USD)
-    Stroška zdravstvenih poročil, cepljenj in morebitnih zdravstvenih testov
-    Stroškov učbenikov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti 
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Šolanje na zasebnih šolah z nastanitvijo v internatu 
-    Starost od 14 do 18 let
-    Dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    Dobre ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5); GPA: nad 3,0
-    Priporočila vaših učiteljev
-    Motivacijsko pismo
-    Uspešen skype intervju
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2022: 1.4.2022 oziroma kasneje glede na razpoložljivost mest
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 15.9.2022 oziroma kasneje glede na razpoložljivost mest


Ali moram izpolnjevati posebne pogoje, da se prijavim in udeležim šolanja na srednji šoli v ZDA?
-    Pomembno je, da ste stari od 14 do 18 let.
-    Imeti morate zadovoljivo znanje angleškega jezika. 
-    Vaš šolski uspeh mora biti vsaj dober.
Seveda pa je bistveno tudi to, da vas zanimajo druge kulture in potovanja v druge države? Da ste odprti za nove ideje! Seveda pa morate biti tudi prilagodljivi in pripravljeni, da se spopadete z novimi izzivi, ki jih prinaša novo okolje, še posebej na začetku vašega šolanja.
-   Ob prijavi na vse programe v ZDA je potrebno predložiti dokazilo o zaključenem cepljenju proti COVID-19.

Za koliko časa se lahko udeležim šolanja v ZDA?
Šolanja se lahko udeležite za
-    4 - 12 tednov (ne potrebujete študentske vize).
-    5 mesecev (1 semester)
-    Za eno šolsko leto (10 mesecev)
-    Več šolskih let
-    Če želite v ZDA narediti zaključni izpit in pridobiti High School Diplomo, se je šolanja načeloma potrebno udeležiti za 2 leti, in sicer s šolanjem pričnete najkasneje v 11. letniku/ Grade 11.
-    Nekatere šole omogočajo pridobitev US High School Diplome tudi, če se šolanja udeležite za eno leto, s šolanjem torej pričnete v 12. letniku/Grade 12. 
Po koncu semestra ali šolskega leta boste od vaše ameriške srednje šole prejeli potrdilo o doseženih in opravljenih učnih obveznosti. 

Ali bo vaše spričevalo/potrdilo o opravljenih učnih obveznostih priznano v Sloveniji?
V kolikor se boste šolanja udeležili za krajši čas, npr. 5 mesecev, se pred odločitvijo za šolanje obvezno dogovorite o vaših namenih in možnostih nadaljevanja šolanja po vrnitvi z odgovornimi osebami na vaši šoli v Sloveniji. 
V postopku priznavanja izobraževanja v tujini/High School Diploma se smiselno uporabljajo naslednja merila: sistem šolanja, izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt, učni dosežki in trajanje izobraževanja, priznavanje in nadaljevanje šolanja pa je lahko odvisno tudi od posamezne šole v Sloveniji. 

Kdaj lahko pričnem s šolanjem in do kdaj je potrebna prijava?
Za program JAVNE ŠOLE CLASSIC: 
Pričetek: 
-    januar
-    avgust/september
Rok za prijavo: 
-    za pričetek januarja/februarja: 15.9.
-    za pričetek avgusta/septembra: 1.3.

Za program JAVNE in ZASEBNE ŠOLE SELECT
Pričetek: 
-    januar
-    avgust/september
Rok za prijavo: 
-    za pričetek januarja/februarja: 1.10.
-    za pričetek avgusta/septembra: 1.6.

International Baccalaureate - Mednarodna matura
Nekatere šole nudijo program IB, kjer se pripravljate in po dveh letih opravite mednarodno maturo, ki je priznana kot mednarodna srednješolska diploma.

Kaj so AP – Advanced Placement courses?
Precej ameriških High Schools dodatno nudi AP - Advanced Placement courses. AP kurikulumi in izpiti potekajo na višjem nivoju in so bolj zahtevni kot »normalni« High School predmeti, pripomorejo pa k boljšemu poprečju dijakovih ocen, kar pomaga pri vpisu na univerzo. Hkrati v okviru programa AP dijaki pridobijo kreditne točke, ki jih večina univerz prizna že kot del opravljenih študijskih obveznosti.

Kraj vašega šolanja v ZDA?
1.    Kjerkoli v ZDA, če se odločite za cenovno ugodne programe JAVNE ŠOLE CLASSIC ali ZASEBNE INTERNATE CLASSIC. Pri teh srednješolskih programih ni mogoče izbirati šole ali zvezne države, kjer bi se želeli šolati, temveč izbiro prepustite nam in našim ameriškim partnerjem. Za doplačilo je sicer možno, da pri prijavi navedete regijo ali državo (z nekaj izjemami), kjer bi se želeli šolati.
2.    Če se odločite za enega izmed programov JAVNE in ZASEBNE ŠOLE SELECT, boste šolo oziroma šolski okoliš izbrali sami. 
Glede na vaše želje glede predmetov (courses), ki jih nudi šola, obšolskih dejavnosti, velikosti in lokacije, si lahko izmed ponudbe na naši spletni strani izberete šolsko okrožje ali šolo, ki bi jo želeli obiskovati, istočasno pa bi se lahko ukvarjali s športom ali hobijem, ki vas zanima. 
V posameznih zveznih državah in mestih pa vam poleg šol, predstavljenih na naši spletni strani, seveda lahko ponudimo tudi druge šole. 

Kje bom stanoval/a med svojim šolanjem v ZDA?
Dijaki, ki se boste šolali na javnih šolah, boste živeli s svojo ameriško gostiteljsko družino. Tipična gostiteljska družina ne obstaja, vaši gostitelji so namreč lahko družina z otroki ali brez otrok, samski ljudje ali upokojeni pari.  Vaše gostiteljske družine z veliko pozornostjo izberejo koordinatorji naše partnerske organizacije v ZDA, ki upoštevajo želje, interese in hobije vsakega posameznega dijaka. Dijaki stanujejo v eno- ali dvoposteljnih sobah, družine pa so od šole oddaljene največ 45 minut hoje od šole.  
Dijaki, ki se odločijo za šolanje na zasebnih šolah, pa lahko izbirajo med šolami, ki nudijo nastanitev pri gostiteljskih družinah ali nastanitev v internatu – na šolskem kampusu. 
Internati oziroma Boarding Schools so praviloma precej dražji kot gostiteljske družine. Skupaj z našimi ameriškimi partnerji pa nudimo možnost šolanja na  zasebnih, razmeroma dragih šolah, po ceni, ki je lahko do 30.000 USD nižja od »normalne« objavljene cene šolanja. Nižja cena je posledica dejstva, da gre za program brez izbire - zasebni internati classic, kar pomeni, da dijaki ne izberete niti šole niti regije ZDA, v kateri boste obiskovali šolo. 

Gostiteljske družine v ZDA
Morda bi mislili, da zaradi ameriških filmov in televizijskih serij kar dobro poznamo ameriški način življenja. Pa vendar je ta drugačen, kot se sprva zdi, in se kar precej razlikuje od slovenskega, od naših in splošno evropskih izkušenj in običajev.
Ameriški starši so pogosto bolj konservativni kot smo tega vajeni v Sloveniji, in od vas in svojih otrok pričakujejo, da spoštujete pravila, po katerih je organizirano družinsko življenje in družinski vsakdan. 
Ker so dijaki v šoli (pri pouku in na raznih obšolskih dejavnostih) do poznega popoldneva in v šoli skupaj z ostalimi dijaki tudi kosite, se družina običajno zbere šele ob večerji, in seveda ob vikendih, ko si pogosto vzamejo čas za različne skupne dejavnosti, kot je npr. barbeque, obisk kakšne športne prireditve ali različne aktivnosti na prostem.
Pomembno je omeniti, da boste v Ameriki naleteli na široko paleto verskih veroizpovedi in ugotovili, da sta javno življenje in politika lahko kar precej prežeta z versko retoriko in simboliko. Zato ne bodite presenečeni, če bo za vašo gostiteljsko družino skupni obisk cerkve v nedeljo del njihovega vsakdana. Veliko bolj so namreč povezani s svojo skupnostjo in nedeljsko mašo uporabljajo kot stičišče za izmenjavo informacij ali kot središče življenja kulturne skupnosti.

Ali za šolanje v ZDA potrebujem vizum?
Za šolanje v ZDA boste potrebovali študentski vizum. 
Srednješolski program, ki se ga udeležite v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosite, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. 
1.    J-1 vizum - za šolanje v sklopu cenovno najugodnejše možnosti in sicer programa Javna šola Classic boste potrebovali J-1 vizum, to je viza, ki je namenjena možnosti spoznavanja ameriške kulture, tako preko dela, usposabljanj, kot šolanja in študija. Na osnovi tega vizuma se lahko v ZDA šolate največ eno leto, vizuma ni mogoče podaljšati. 
2.    F-1 vizum - vizum omogoča, da se šolanja v ZDA udeležite na srednjih šolah, ki jih izberete sami, na programih Javne šole Select, Zasebne šole Select in Zasebni internati Classic. Upoštevajte pa, da se programa na javni šoli lahko udeležite največ za eno leto, nato pa morate s šolanjem nadaljevati na zasebnih šolah. 
3.    Šolanja na zasebnih šolah se na osnovi F-1 vizuma udeležite za poljubno dolžino šolanja, od enega semestra do več let.
Strošek pridobitve vizuma ni vključen v ceni aranžmaja in znaša cca 160 USD.

Kaj je test ELTiS)?
ELTiS je test angleškega jezika, pripravljen za dijake, ki se nameravajo vpisati v srednjo šolo v tujini. Test traja približno 90 minut, poteka on-line, preverjata pa se slušno in bralno razumevanje. Primer testa je na voljo na povezavi ELTiS.
Test je obvezen za vse dijake, ki se želijo udeležiti šolanja na javnih šolah v ZDA.

Testi SSAT in ISEE
Na določenih, predvsem bolj selektivnih zasebnih šolah v ZDA, je za potrditev prijave potrebno uspešno opraviti enega izmed testov SSAT ali ISEE, ki potekata na različnih nivojih, odvisno od letnika šolanja. Teste opravljajo tako ameriški kot tuji dijaki. 
Test SSAT je standardiziran test angleškega jezika, ki preverja pisne in bralne spretnosti, kvantitativno sklepanje (matematiko) ter verbalno sklepanje. Test traja cca 3 ure. 
Test ISEE sestavlja pet delov: verbalno sklepanje, kvantitativno sklepanje, bralno razumevanje, matematično znanje in esej. Test traja cca 3 ure. 

Zdravstveno zavarovanje in zdravstveni predpisi
Osnovno zdravstveno zavarovanje je za vse dijake že vključeno v ceni.
Priporočljivo pa je, da sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini in zavarovanje splošne odgovornosti preko slovenske zavarovalne družbe. 
Upoštevajte, da so šole v ZDA izjemno zahtevne glede cepljenj dijakov. Zahteva se potrdilo o cepljenjih, ki je praviloma v skladu z veljavnim koledarjem cepljenj v Sloveniji. 
Šole ali šolska okrožja pa lahko zahtevajo dodatna obvezna cepljenja ali zdravniški pregled, ki ga je potrebno opraviti po prihodu v ZDA. Strošek le-tega znaša do 200 USD.
Ob prijavi na vse programe v ZDA je potrebno predložiti dokazilo o zaključenem cepljenju proti COVID-19.

Naše partnerske organizacije v ZDA
Vsi naši partnerji in partnerske organizacije v ZDA delujejo v skladu s kakovostnimi merili CSIET (Council on Standards for International Educational Travel). Skupaj z njimi se trudimo kar najbolj izpolniti vaša pričakovanja, da dosežete svoje cilje,  uveljavite svoje interese in uresničite svoje želje. Skupaj z ameriškimi partnerji našim dijakom v Ameriki zagotavljamo pomoč v primeru kakršnih koli težav. Vaš lokalni koordinator bo vaša prva kontaktna točka, ko boste potrebovali podporo in vam  bo vedno pripravljen prisluhniti.

Posebnosti ameriških srednji šol
Drugače kot v Sloveniji v ZDA ni različnih oblik srednjih šol (npr. Gimnazija, Srednja ekonomska in trgovska šola, Srednja tehnična šola, Srednja zdravstvena šola …), temveč dijaki z različnimi interesi, sposobnostmi in cilji obiskujejo iste šole, vendar izbirajo predmete na različnih težavnostnih stopnjah oziroma različne predmete. Srednje šole so zato praviloma tudi precej velike.
Učitelji na ameriških srednjih šolah imajo lastne učilnice, ki jih dijaki menjujejo in vanje prihajajo  skladno s svojim izbranim  predmetnikom. Srednje šole namreč ne poznajo razrednih skupnosti kot to poznamo v Sloveniji, npr. dijaki 1.a, 2.d, 3.c letnika …,  kjer imajo dijaki določenega letnika pouk ves čas skupaj. Sestava »razreda« - učilnice, se spreminja glede na predmet, ki ga dijaki izberejo. 

Ameriške srednje šole so celodnevne šole, kar pomeni, da boste na šoli od jutra do poznega popoldneva. Okoli 12. ure je na šolah daljši odmor za kosilo. Dijaki se v tem času zbirajo v šolski kantini/restavraciji, kjer lahko kupijo hrano in pojejo svoja kosila. Šolskega kampusa v času odmora ni dovoljeno zapuščati. 
Popoldan se dijaki vključujejo v različne obšolske dejavnosti, saj šole nudijo bogat izbor »Extracurricular Activities«. Ker dijaki v šoli preživijo večino svojega časa in se udeležujejo športnih aktivnosti, sodelujejo v šolskih klubih, delavnicah, je za ameriške šole značilna dobra povezanost dijakov, ki jo okrepijo še skupni športni dogodki, šolski plesi … 

Zdaj pa na pot!
Seveda bomo z veseljem poskrbeli in vam uredili najugodnejšo letalsko vozovnico do letališča, najbližjega kraju vašega šolanja. Tam vas bo pričakala vaša gostiteljska družina ali predstavniki naše partnerske organizacije in poskrbeli za prevoz do vašega novega »doma« v ZDA.

ZAKAJ TEST IELTS?

The International English Language Testing System (IELTS) je najbolj razširjen test na področju preverjanja znanja angleškega jezika za potrebe visokošolskega izobraževanja in migracij. V zadnjem letu je bilo po vsem svetu opravljenih več kot 3 milijone testov. Uspešno opravljen izpit IELTS odpira številna vrata na študijski poti in zaposlitvi v tujini. Več kot

5. Feb, 2019
Avtor: Vesna

BREXIT in POTOVANJA V VELIKO BRITANIJO

Za turistična potovanja v Veliko Britanijo, za udeležbo na jezikovnih tečajih, šolanju in študijskih programih v dolžini do največ 6 mesecev potrebujejo slovenski državljani veljavni potni list, vizum ni potreben.  Za potovanja, daljša od 6 mesecev, je potreben vizum. Vizum, za katerega zaprosite, je odvisen od namena potovanja in bivanja v

20. Feb, 2024
Avtor: Vesna

Srednješolska izmenjava v Kanadi

Kanadski srednješolski sistem, katerega v veliki meri vzdržujejo javne šole, po kakovosti sodi v sam svetovni vrh, zato je, pa tudi zaradi cenovne pristopnosti, zelo zanimiv za mednarodne dijake iz vsega sveta. Ni potrebno poudarjati, da je dokončana srednja šola v Kanadi izredna odskočna deska za kanadske in ameriške univerze.

24. Dec, 2018
Avtor: Vesna

Zakaj LTA izobraževanja?

Izkušnje

Z našimi več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju organizacije jezikovnih tečajev in izobraževanj v tujini za vse starostne skupine in s strokovnim znanjem pomagamo udeleženem naših programov, da tekom svojega bivanja v tujini dosežejo zastavljene cilje.

Strokovnost

Vsako leto se udeležujemo strokovnih konferenc širom sveta in redno obiskujemo jezikovne šole in ostale izobraževalne institucije. Poznamo številne šole - le v Londonu npr. vsaj 30. Na vseh destinacijah pa vam po primerjavi med njimi priporočamo le tiste, ki jih osebno poznamo in zanje smatramo, da glede kakovosti pouka, možnostih in standardu nastanitve, opremljenosti, lokaciji ter aktivnosti v prostem času, in tudi v majhnih, na videz nepomembnih podrobnostih, ustrezajo zahtevam slovenskih udeležencev.

Skrb za vaše zadovoljstvo

Naše svetovanje je individualno in kompetentno, naša pozornost velja izključno vašim potrebam in ciljem. Govorimo vaš jezik in imamo v mislih vaš cilj. Smo vaš sogovornik od prvega kontakta do odhoda na jezikovni tečaj in nadalje vse do vaše vrnitve ter v vsakem trenutku pri naših partnerjih v tujini zastopamo vaše interese.

Mnenja udeležencev naših programov

Sara Mencigar

Humboldt Institut, Berlin

Moji spomini iz jezikovnega tečaja v Berlinu ne bi mogli biti boljši. Namesto načrtovanih dveh tednov, sem tam preživela tri tedne, a vseeno je čas minil kot bi mignil. Pouk je ...

Preberi vec >

Ela Šeruga

LTC Language Teaching Centre, Eastbourne

Moja izkušnja iz LTC Eastbourna je bila nepozabna. Na začetku me je bilo strah in nisem vedela kaj pričakovati, ampak zaradi prijaznih ledarjev iz Slovenije in Anglije je strah ki ...

Preberi vec >

Monika Črček

LTC Language Teaching Centre, Eastbourne

Eastbourne, Anglija. Že besedi sami zvenita zares posebno. Ob njunem zvenu pomislim na čisto drug svet, tak, ki ga sama ne poznam. Vedno sem želela obiskati Anglijo. To poletje sem ...

Preberi vec >

Veronika Gosak Krebs

Language Specialists International, Portsmouth

Go. Vesno sem spoznala na Informativi v Ljubljani. S svojo neposrednostjo in bogatimi izkušnjami na področju dela s tujino, me je v trenutku prepričala, da sem se odločila za potovanje ...

Preberi vec >

Ema Lorenčič

Royal Russell School, London

ENKRATNO DOŽIVETJE Z JEZIKOVNO ŠOLO LTA! Sama sem vzgojena v duhu, da za potovanja in znanja tujih jezikov nikoli ni škoda časa ali prihrankov. V Croydonu sem z Lta doživela ...

Preberi vec >

Eva Veber

Escuela de Idiomas Nerja

Spoznala sem veliko novih prijateljev iz vseh možnih koncev sveta, s katerimi še vedno ostajam v stiku. Naučila sem se veliko – ne le jezika, temveč tudi samostojnosti in sprejemanja ...

Preberi vec >

Urška Pogačar

Oxford Brookes University - Embassy Summer, Oxford

Izobraževati se in potovati z LTA v Oxfordu je bilo nepozabno, saj sta me že že ob prvem stiku kljub začetni negotovosti navdušila prijaznost in razumevanje spremljevalke ter animatorjev, ki ...

Preberi vec >

Hana Stevič

Royal Russell School, London

Royal Russell College je poleti za štirinajst dni postal moj novi dom. Polni veselja in nestrpnosti smo z letalom odleteli proti Londonu in se od tam odpeljali v našo rezidenco ...

Preberi vec >

Vesna Lešnik

Galway Cultural Institute, Galway

Te počitnice so veliko več, kot le učenje angleščine. Ko pogledam nazaj skoraj ne morem verjeti, kako hitro se v teh tednih navežeš na določene ljudi in tamkajšnji način življenja. ...

Preberi vec >

Mirjana

Escuela de Idiomas Nerja, Nerja

Tipično andaluzijsko mestece z zelo komunikativni domačini, intimno vzdušje v šoli in pri pouku, druženje s sošolci in skupno raziskovanje okolice, odlične izvenšolske aktivnosti (tapas večer, flamenco show, kayaking, odbojka ...

Preberi vec >

Ana Grilc

Eastbourne School of English, Eastbourne

Zame je bilo teh 14 dni v Eastbournu ena izmed najlepših izkušenj. Ob vseh ljudeh, ki sem jih spoznala, sem čisto pozabila, da se v resnici pogovarjam angleško. Pri pouku ure ...

Preberi vec >

Mojca Maver

LTC Language Teaching Centre, Eastbourne

Med letošnjimi poletnimi počitnicami sem se udeležila vašega jezikovnega tečaja angleščine v Eastbournu, Angliji. V tem prečudovitem mestu, kjer sem preživela 4 tedne, sem spoznala ogromno novih ljudi in se, ...

Preberi vec >

Taja Kuzman

Centre International d'Antibes, Antibes

Ko pomislim na lanskoletne jezikovne počitnice v Antibesu, Franciji, samo zaprem oči in že čutim toplino mivke, v katero zakopavam stopala, poletno sonce, ki me greje in ustvarja tisto čudovito ...

Preberi vec >

Aleš

Liden & Denz, St. Petersburg

Potovanje je potekalo brez problemov, na letališču v St.Petersburgu so nas dočakali, odpeljali do družine vse razložili. Živel sem v samem centru mesta pri super družini: hrana , internet, komunikacija. ...

Preberi vec >

Tatjana

LAL Torbay, Torbay - Paignton

Čudovita klima in majhen kraj z okolico, ki jo je prijetno prehoditi ali prekolesariti. Za daljše relacije pa vlak in avtobusi...V Torbayu angleži prav nič niso angleški*, zelo odprti, sproščeni, ...

Preberi vec >

Špela Koželj

European School of English, Malta

Poletne počitnice 2012 so bili najboljši trenutki mojega življenja, in čeprav me še veliko čaka, nevem, če se bo lahko kaj kosalo z mojimi spomini na Malto. Čustev in občutkov ...

Preberi vec >

Jasmina Mikov

GLS Berlin

Zato so to bile moje najboljše počitnice do sedaj in si jih SRČNO želim ponoviti. Moje ime je Jasmina in prihajam iz Sp.Polskave. Letos sem se udeležila jezikovnega potovanja v Berlin. ...

Preberi vec >

Lucija Pacek

Royal Russell School, London

Na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo smo se doma odločili, zaradi mojega pomanjkanja znanja angleščine, za jezikovni program v tujini. Odločili smo se za Royal Russell college - ...

Preberi vec >

Spletni jezikovni testi

Angleščina

Spletni test – preverite znanje angleškega jezika.

Reši test >

Nemščina

Spletni test – preverite znanje nemškega jezika.

Reši test >

Povežimo se

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+

Učenci in dijaki
Skupinski odhodi

Učenci in dijaki
Individualni odhodi

Odrasli nad 16 let

Poslovneži

Klub 50+